SõprusestMul on terminiga "sõprus" segased lood. Ümbritsetuna sõbralikest inimestest ja suhtudes ka neisse sõbralikult, pole ma elatud aastate jooksul saanud aru sõprusest kui tervikust. Sõbrad tekivad ja kaovad, olenevalt eluperioodidest. Kas võib sõbraks nimetada inimest, kes hoolimata töö- või elukoha või huviala muutusest sinuga edasi suhtlema jääb? Pigem on siiski tegemist sõbralike inimestega, keda kunagi sidusid ühised huvid. Olen kordi tajunud võõrdumist inimesest, kellega kunagi tundus lõpmata põnev arutada tööasjade või mõne konkreetse huviala üle. Ja näinud ka tema silmist peegeldumas nõutust kui räägin talle vaimustunult hoopis millestki, mis mind nüüd köidab. Järelikult oli tegu pealiskaudsuse ehk sõbralikkusega... Ja selle ühise kokkupuutepunkti muutudes, muutub ka suhestatus.

Või on need inimesed, kes hoolimata sind tabanud raskustest, sind toetavad ja su kõrvale jäävad? Seostatakse ju paljuski sõprust kõnekäänuga "Sõpra tuntakse hädas". Nii ja naa. Olles läbielanud kogu perekonda puudutava suure õnnetuse, võiksin ju edukalt lahterdada: sina mind sel ajal aitasid, sina mitte; sind püüan ka mina hädasolles aidata, sind mitte. Aga nii see pole ju. Tegelikkuses olen/ei ole jäänud sõbralikke inimestega suhtlema jäänud hoolimata sellest, kui suurt abi nad mulle kui hädasolijale osutasid.

Teada-tuntud on ka väljendid "mõistame teineteist sõnadeta" ja "saan teda igas olukorras usaldada". Need vast kõige tugevamad väited sõpruse kasuks. Aga kas ma taluksin taolist jälgimist ja luubi all olekut nagu esimese väite puhul? Teada ja tunnetada, et keegi mõtleb ja aistib ümbritsevat täpselt samuti kui mina. Igav ju. Ja usaldusega on üldse hoopis teised lood...

Seetõttu on minu jaoks parim näide sõprusest kui tundmusest pikaaegne kooselu, kus on õpitud teineteist tundma, soovide ja vajadustega arvestama, usaldama, abistama, toetama ja parimal juhul ka üksteise hinge vaatama. Vahest, kui mõlemapoolne luba selleks olemas.

Aga muidu jah, sõprus tähendab minu jaoks sõbralikke inimesi mu ümber ning minu suhtumine neisse on samuti sõbralik:) Vastastikune vaikiv kokkulepe, mis kajastub silmavaates, naeratustes ja kehakeeles...
Hirmus hästi kajastub see mõte mu meelest ka Yes`i läbi

...I`ve seen all good people turn their heads each day
so satisfied I`m on my way...


Kommentaarid